• Valitse lista
  • Mind-kohdennusLukko
  • AsuinalueluokitusLukko
Kohdennus tavoittaa

0

Kokonaismäärästä:
0

1. Valitse mistä haluat noutaa listan kohdennukseen

Lukko KANTAR MIND-KOHDENNUS

Älä arvaile, vaan poimi oikeat kuluttajat täsmälleen oikeilta alueilta.

Mind-kohdennuksen avulla poimintasi kohdistuu vain niille alueille, joiden väestö on kiinnostunut palveluistasi, viestistäsi ja toiminnastasi.

Mind-kohdennuksen avulla poimit Suomesta alueet, joiden väestössä korostuvat sinulle tärkeät kiinnostuksen kohteet ja kulutuskäyttäytyminen. Kohdennus perustuu Suomen johtavan markkinatutkimusyrityksen Kantarin jatkuvasti käynnissä oleviin tutkimuksiin.

Lukko ASUINALUELUOKITUS

Asuinalueluokitus on loistava työkalu potentiaalisten kuluttajaryhmien tavoittamiseen

Profinderin asuinalueluokitus jakaa Suomen yhdeksään asuinalueluokkaan, joiden avulla kohdennat hakusi tehokkaasti ja helposti. Kohdennuksen avulla rakennat parhaat kohderyhmäsi sen asukkaiden sosioekonomisen aseman perusteella. Asuinalueluokituksella voit löytää esimerkiksi suurituloisten perhevaltaiset pientalolähiöt tai ikääntyvät keskustat ja lähiöt.

Asuinalueluokituksen avulla voit kohdentaa hakuasi kuluttajien asuinalueen mukaan. Kohdennus hakee alueet, joissa luokituksen mukainen käyttäytyminen korostuu.

Luokitus perustuu Tilastokeskuksen tilastoaineistoihin sekä avoimeen osoite- ja koordinaattidataan, kuten asuntotyyppi, koulutustaso, tulot ja ikä.

Kerrostaloja

Pienempituloisten vuokralähiöt

Näissä suurimpien kaupunkien vaatimattomissa lähiössä on maamme pienimmät tulot, eniten vuokra-asuntoja ja suurin työttömyysaste.

Asunnot eivät ole suuria, ja alueen asuntojen keskihinta on matala kaupungin asuntojen keskihintaan verrattuna. Valtaosa asunnoista on kerrostaloissa.

Luokan väestö on keskimääräistä nuorempaa – eläkeikäisten määrä on keskimääräistä pienempi. Lapsitalouksia on huomattavasti keskimääräistä vähemmän.

Omakotitaloja

Suurituloisten perhevaltaiset pientaloalueet

Näissä kaupunkien lähiöissä sijaitsevissa pientaloissa asuu runsaasti perheitä. Peräti 99 % Suomen asunnoista on asukkaan itse omistamia pientaloja.

Luokassa on runsaasti aktiivi-ikäistä väestöä, jonka työllisyysaste on korkea. Luokan aikuiset ovat työväestöä, alempia tai ylempiä toimihenkilöitä.

Opiskelijoita on vähän, mutta koulutustaso on hyvä. Talouksien ostovoima on korkea.

Pientaloja

Hyvätuloisten toimihenkilö-työväestöparien pientalotaajamat

Näissä pienempien kaupunkien ja maaseututaajamien pientalolähiöissä asuu pääsääntöisesti yli 45-vuotiasta, ammatissa toimivaa ja hyvätuloista väkeä. Keskituloisten määrä on maamme korkein. Elämäntapa on hyvinkin vakiintunutta, alueille ei juuri muuteta eikä niiltä muuteta pois. Lapsitalouksia on hieman keskimääräistä enemmän.

Asuinalueluokan työpaikat ovat alkutuotannossa, teollisuudessa ja palvelusektorilla – ammatillisen koulutuksen saaneita on maamme eniten. Korkeakoulutus on harvinaista. Työttömyys on vähäistä.

Asunnot ovat tyypillisesti vanhempia tilavia omakotitaloja, joiden neliöhinta on matala. Asunnot on jo maksettu, joten ostovoima on kuitenkin hyvä.

Vanhaa keskustaa

Ikääntyvät keskustat ja lähiöt

Näissä pienempien kaupunkien vaatimattomissa keskustoissa ja lähiössä on kaupunkialueiden toiseksi pienimmät tulot ja keskimääräistä suurempi työttömyys.

Asunnot ovat kerrostaloissa 50-70 -luvuilta. Ne eivät ole suuria, ja luokassa on huomattavasti keskimääräistä vähemmän omistusasuntoja.

Luokan väestö on polarisoitunut: joukossa on paljon yksinasuvia nuoria, mutta myös runsaasti eläkeläisiä, jotka muuttivat taloon sen valmistuttua. Väestön ikärakenteesta johtuen koulutustaso on matala. Lapsitalouksia on vähiten maassamme.

Hiljenevä lähiö

Pienempien kaupunkien hiljenevät lähiöt ja taajamat

Näille pienempien kaupunkien ja taajamien vaatimattomille lähiöille ja taajamille on tyypillistä hyvin matala koulutustaso. Alimpaan tuloluokkaan kuuluu suuri määrä talouksia, ja vain 34 % luokan väestöstä on työllisiä. Vuokralla asuminen on tyypillistä. Ostovoimakin on pieni.

Luokalle on tyypillistä kerros- ja pientalojen sekoittuminen. Kerrostaloja on silti hivenen enemmän.

Keskiarvolähiö

Keskiarvovirtasten alueet

Tämä kohtuullisen pieni asuinalueluokka edustaa lähes täydellisesti keskivertosuomalaista: Luokan tulot, koulutus, ikäjakauma ja perhetiedot vastaavat lähes täysin koko Suomen keskimääräisiä lukuja. Mikään yksittäinen muuttuja ei erota luokkaa keskiverrosta.

Yllämainitusta johtuen luokkaa ei juuri esiinny suurempien kaupunkien keskustoissa eikä harvaan asutulla maaseudulla.

Pientalo

Perhevaltainen pientaloeliitti

Tähän luokkaan kuuluvat kaupunkien omakotitaloalueilla asuvat hyvin toimeentulevat ja koulutetut lapsiperheet. Akateemisten lapsiperheiden osuus on suurin koko väestöstä. Vastaavasti eläkeläisten ja nuorten talouksien osuudet ovat pieniä.

Kuluttamiseen vaikuttavina taustatekijöinä korostuvat akateemisen tutkinnon suorittaminen ja maan korkeimmat työllisyys- ja tulotasot. Tässä luokassa on kaikista luokista suurin hyvätuloisten osuus ja alhaisin pienituloisten osuus. Asunnot ovat tyypillisesti keskipinta-alaltaan suuria omakotitaloja.

Asuntojen keskineliöhinta on pientaloalueiden korkein. Tästä luokasta löytyy maamme tuorein autokanta.

Ydinkeskustaa

Arvostetut koulutettujen ydinkeskustat

Näissä suurimpien kaupunkien keskustoissa ja arvostetuissa lähiöissä sijaitsevissa karttaruuduissa asuu runsaasti hyvätuloisia 20-40 -vuotiaita sinkkuja ja pareja. Eläkeläisiä on suhteellisen vähän. Lapsetkin ovat harvinaisia. Jos taloudessa on lapsi tai lapsia, he ovat todennäköisesti alle kouluikäisiä.

Asunto on tyypillisesti pieni ja kerrostalossa. Asuinalueluokan asuntojen neliöhinta on Suomen suurin – vajaa puolet luokan edustajista asuu vuokralla.

Tyypillisesti luokan edustajat ovat alempia tai ylempiä toimihenkilöitä tai opiskelijoita.

Teollisuuspaikkakunta

Harmaantuvat teollisuuspaikkakuntien pientaloalueet

Nämä pienempien paikkakuntien taajamat ja haja-asutusalueet sisältävät suhteessa hyvin paljon alkutuotantoon ja jalostukseen liittyviä työpaikkoja. Työllisyysaste on hyvin matala.

Asuntotyyppinä on korostuu pientalo, joka voi olla tilava vanha pientalo tai kylälle rakennettu uudehko vuokrarivitalo. Asuntojen neliöhinnat ovat edullisia.

Hyvätuloisia talouksia on hyvin vähän. Lähes joka neljäs asukas on yli 70-vuotias – eläkkeellä on vajaa 40 % luokan väestöstä.

Mind-kohdennuksen avulla voit hakea ihmisryhmiä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneet valitusta aiheesta. Kohdennus hakee alueet, joissa aiheesta kiinnostuneita on tilastollisesti suurin osuus.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n tekemiin haastattelututkimuksiin (Mind-kuluttajatieto).

Osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen vuoden aikana: joko lahjoittamalla säännöllisesti, osallistumalla yksittäisillä lahjoituksilla tai ostamalla hyväntekeväisyystuotteen. Korostuvia demografioita: nainen 65+ v., korkea koulutus, johtavassa asemassa, hyvätuloinen. Taloudessa on koira. Korostuvia demografioita: Alle 35-vuotiaat, lapsiperheet ja hyvin toimeentulevat. Käyttää taloudessa kotimaan ja ulkomaan matkoihin tai risteilyihin yli 500 euroa per 12 kuukautta. Korostuvia demografioita: mies, toimihenkilö, lapsiperhe, hyvätuloinen. Lomanviettotapana kiinnostaa: kaupunki- ja kulttuurinähtävyyksiä tarjovat kohteet. Korostuvia demografioita: nainen 45+ v., korkea koulutus, toimihenkilö tai eläkeläinen, hyvätuloinen sinkku tai pariskunta. Lomanviettotapana kiinnostaa: mökin/talon vuokraus ulkomailla. Korostuvia demografioita: nainen 15-50 v., opiskelija, hyvätuloinen toimihenkilö tai eläkeläinen. Lomanviettotapana kiinnostaa: mökin/talon vuokraus kotimaassa. Korostuvia demografioita: nainen 15-50 v., opiskelija, hyvätuloinen toimihenkilö tai eläkeläinen. Lomanviettotapana kiinnostaa: kylpylälomat kotimaassa. Korostuvia demografioita: nainen, 30-50 v., 4+ hlö talous/lapsiperhe. Käyttää rahaa vaatteiden ostamiseen yli 500 euroa per 6 kuukautta. Korostuvia demografioita: 18-30 v. toimihenkilö. Käyttää omiin urheiluvaatteisiin tai jalkineisiin yli 250 euroa per 12kk. Korostuvia demografioita: mies 15-35 v., toimihenkilö, keskimääräinen tai hyvä tulotaso, lapsiperhe. Aihealueena kiinnostaa: mökkeily. Korostuvia demografioita: Nainen 30-50 v., keskituloinen, pariskunta. Aihealueena kiinnostaa: laivaristeilyt. Korostuvia demografioita: 45-64 v. toimihenkilö, työntekijä. Aihealueena kiinnostaa: kulttuuri (teatteri, ooppera, museot, taidenäyttelyt jne.). Korostuvia demografioita: Nainen 45+v., korkeasti koulutettu, toimihenkilö. Aihealueena kiinnostaa: perhelomakohteet kotimaassa. Korostuvia demografioita: 25-44 v., lapsiperhe, keskituloinen. Aihealueena kiinnostaa: perhelomakohteet ulkomailla. Korostuvia demografioita: 25-50 v. lapsiperhe, toimihenkilö, hyvätuloinen. Aihealueena kiinnostaa: muoti. Korostuvia demografioita: nainen, hyvätuloinen, lapsiperhe. Aihealueena kiinnostaa: kirjallisuus ja lukeminen. Korostuvia demografioita: nainen 45 + v., toimihenkilö, sinkku tai pariskunta. Aihealueena kiinnostaa: autot ja moottoriajoneuvot. Korostuvia demografioita: mies, keski- tai hyvätuloinen, lapsiperhe. Aihealueena kiinnostaa: hiihto-/laskettelumatkakohteet. Korostuvia demografioita: Mies 15-30 v. Aihealueena kiinnostaa: urheilu ja liikunta. Korostuvia demografioita: Mies, keski- tai hyvätuloinen, lapsiperhe. Aihealueena kiinnostaa: tekniikka ja tekniikan kehitys. Korostuvia demografioita: Mies, johtavassa asemassa tai ylempi toimihenkilö, keski- tai hyvätuloinen. Aihealueena kiinnostaa: ulkomaanmatkailu. Korostuvia demografioita: Nainen 45+ v. toimihenkilö, pariskunta, hyvätuloinen. Aihealueena kiinnostaa: kotimaanmatkailu. Korostuvia demografioita: Nainen 45+ v. toimihenkilö, pariskunta tai lapsiperhe, keskituloinen. Käytetyn auton hankinta-aie seuraavien 12 kk aikana. Korostuvia demografioita: Mies 30-50 v. keskituloinen, lapsiperhe. Käy ostoksilla vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Todennäköisimmin 15-30 vuotias opiskelija tai vanhempi toimihenkilö. Korostuvia demografioita: 15-30 v. opiskelija, toimihenkilö. Lapsiperhe, taloudessa alle 19 v. lapsia. Korostuvia demografioita: Toimihenkilö, työntekijä, keskimääriset tai sitä paremmat tulot, asunnon tyyppi omakotitalo/rivitalo. Harrastaa itse: pyöräily. Korostuvia demografioita: Nainen, 18-50 v, toimihenkilö, opiskelija. Harrastaa itse: golf. Korostuvia demografioita: Mies 50 +v. korkea koulutus, johtavassa asemassa, hyvätuloinen. Aihealueena kiinnostaa: veneet, veneily. Korostuvia demografioita: Mies 50 + v. johtavassa asemassa, hyvätuloinen. Aihealueena kiinnostaa: puutarhan- tai pihanhoito ja kasvit. Korostuvat demografiat: Nainen 45 + v. omakotitalo, pariskunta. Aihealueena kiinnostaa: luonto ja luonnossa liikkuminen. Korostuvat demografiat: Nainen 45+ v., pariskunta. Aihealueena kiinnostaa: rakentaminen, remontointi. Korostuvat demografiat: Mies 45-65 v. toimihenkilö, työntekijä, lapsiperhe tai pariskunta. Yksinhuoltaja. Korostuvat demografiat: Nainen 30-50 v., matalampi tulotaso. Syö mielellään pikaruokaa (asennekohderyhmä). Korostuvia demografioita: Naiset ja miehet 15-50 v., alempi toimihenkilö tai työntekijä, lapsiperhe. Suosii kasvisruokaa, joustava kasvissyönti (asennekohderyhmä). Korostuvia demografioita: Naiset, korkea koulutus, opiskelija. Käy elokuvissa vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Korostuvia demografioita: Mies, 15-44 v., nainen 15-30 v. töissä tai opiskelija, lapsiperhe. Aihealueena kiinnostaa: ruoka ja juoma, ruuanlaitto ja reseptit. Korostuvia demografioita: Nainen, opistoasteen tai korkeampi koulutus, toimihenkilö. Kokeilee mielellään uusia juomia (asennekohderyhmä). Korostuvia demografioita: Mies 15-50 v. tai nainen 15-35 v., toimihenkilö, hyvätuloinen. Kokeilee mielellään uusia ruokia (asennekohderyhmä). Korostuvia demografioita: 18-50 v., lapsiperhe, hyvätuloinen. Taloudessa on kissa. Korostuvia demografioita: Alle 45-vuotiaat, talouden lapset ja lapsiperheet. Syö säännöllisesti vitamiineja. Korostuvia demografioita: Nainen 30+ v., eläkeläinen. Juo kaurajuomaa vähintään viikoittain. Korostuvia demografioita: Naiset 15-50 v. ja miehet 15-30 v., opiskelija. Leasing-auton omistaja Onko henkilöllä oma ajoneuvovakuutus Premium-auton omistaja (Premium-autoihin luetaan autot, joiden arvon voidaan olettaa olevan yli 50 000 €) Rikaste erottelee ympäristötietoiset henkilöautojen omistajat eli henkilöt, jotka ovat valinneet poikkeuksellisen vähäpäästöisen auton Autonomistajat jaetaan ostokäyttäytymisen perusteella keskimääräistä ostoväliä kuvaaviin ryhmiin: ”alle 2 v”, ”2-4 vuotta”, ”5-8 vuotta”, ”yli 8 vuotta” Matkailuauton omistaja Pakettiauton omistaja Traktorin omistaja Henkilöt, joilla on ollut vähintään 5 vuotta sama ajoneuvo ja siinä sama vakuutussopimus, sekä henkilöt, jotka ovat ostaneet ensimmäisen ajoneuvon ja hankkineet siten ensimmäisen vakuutuksen 3-5 vuoden aikana ja eivät ole vaihtaneet vakuutusyhtiötä tänä aikana. Mukana ovat henkilö- ja pakettiautot. Henkilöt, jotka ovat viimeisen viiden vuoden aikana - käyttäneet viimeisessä kolmessa katsastuksessa saman yrityksen palveluita, tai - käyneet vain kahdessa katsastuksessa, mutta käyttäneet molemmissa on saman yrityksen palvelua. Mukana ovat henkilöautot ja pakettiautot. Moottoripyörän omistaja Perävaunun omistaja Uusimman auton ikä ryhmiteltynä seuraavasti: ”alle 2 v”, ”2-4 vuotta”, ”5-8 vuotta” ja ”yli 8 vuotta” Erottelee vuokralla ja omistusasunnoissa asuvat Estimaatti, joka kertoo henkilön verkkokauppatuotteen palautuksen herkkyyttä Kuinka aktiivisesti henkilö tilaa paketteja verkkokaupasta Markkinoiden kehittynein tilastopohjainen luokitus Suomen väestölle ja sen elämäntavoille, käyttäytymiselle ja asenteille Omakotitalounelma -luokka muodostuu pääosin hyvätuloisista keski-ikäisistä pariskunnista ja lapsiperheistä. Heidän tulonsa ovat selkeästi Suomen keskiluokkaa suuremmat ja he ovat varakkaat talonomistajat -ryhmän kovatuloisin luokka. Luokan edustajille jää kiinteiden kulujen jälkeen ylimääräistä rahaa matkustaa, harrastaa ja kunnostaa kotia. Aktiiviset lapsiperheet -luokka muodostuu pääosin lapsiperheistä. Aikuisten ikähaarukka vaihtelee 30 ja 50 välillä. Heillä on hyvät ansiotulot ja korkeat menot suuren perhekoon vuoksi. Luokan edustajia löytyy paljon suurista ja keskisuurista kaupungeista ympäri Suomea. Ylimääräisen rahan he käyttävät muun Varakkaat talonomistajat -ryhmän tavoin. Varakkaat eläkeläiset -luokkaan kuuluu paljon pariskuntia, jotka ovat juuri jääneet tai ovat pian jäämässä eläkkeelle. Heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa jo jonkin aikaa sitten ja pariskunnat ovat päässeet nauttimaan uudesta elämänvaiheesta. Tuttua ja turvallista -luokkaan kuuluu paljon keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia, jotka ovat vielä kiinni työelämässä. Heidän lapsensa ovat tyypillisesti juuri muuttaneet pois kotoa, ja pariskunnat ovat päässeet nauttimaan kahdenkeskisestä ajasta. He asuvat tyypillisesti muuta Varakkaat talonomistajat -ryhmää pienemmissä asunnoissa suurten ja keskisuurten kaupunkien omakotitalo-, rivitalo- ja muilla pientaloalueilla. Ahkerat työläiset -luokka muodostuu pääosin keski-ikäisistä pariskunnista, joiden lapset ovat usein muuttaneet pois kotoa. Tämän lisäksi luokasta löytyy jonkin verran nuoria vasta työllistyneitä pareja, jotka ovat ostaneet ensiasuntonsa. Luokan edustajia asuu paljon pienillä paikkakunnilla ja keskisuurten kaupunkien taajama-alueilla, joissa asuntojen hinnat ja vuokra ovat matalia. Työläisperheet -luokka sisältää paljon lapsiperheitä ja pariskuntia. Luokan edustajat työskentelevät työntekijätason tai alemman toimihenkilötason työtehtävissä jalostusalalla ja palvelualalla. Työläisperheet harrastelevat paljon kotona puuhastelua, kuten kodin kunnostamista, urheilua, kalastamista, autoilua ja urheilua. Luokan edustajat käyttävät internetiä hieman keskivertosuomalaista vähemmän pääasiassa tietokoneen avulla. Eläkepäivät -luokassa on paljon yli 60-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Heidän aikansa vierähtää erilaisten harrastusten ja projektien parissa. He elävät pienillä eläketuloilla tutussa ja turvallisessa ymäristössä, jossa he ovat viihtyneet jo vuosikymmeniä. Tyypillisesti omistusasunnoissa asuva eläkepäivä -luokka harrastaa yhdistys- ja järjestötoimintaa, liikuntaa ja kodin askareita, kuten ruuanlaittoa, puutarhanhoitoa ja lukemista. Maanomistajat -luokka muodostuu pääasiassa hyvätuloisista keski-ikäisistä, vanhemmista ja nuorista pareista, joilla osalla on lapsia. He nauttivat maalla asumisesta ja maaseudun rauhallisuudesta, josta on hyvät yhteydet kaupunkien tarjoamiin palveluihin. Luokalla on vakaa talous ja he omistavat omat asuntonsa. Luokan edustajien tulot ovat Omakotitalounelma -luokan tasoa. Maalaisperheet -luokka sisältää paljon lapsiperheitä ja pariskuntia, jotka asuvat harvaan asutuilla alueilla kaupunkialueiden lähettyvillä. Monilapsisten perheiden perusmenot ovat suuria. Ylimääräisen rahan he käyttävät lomamatkoihin, sisustamiseen ja kodin kunnostamiseen tai jättävät pankkitilille säästöön. Usealle luokan edustajalle uskonto on hyvin tärkeä osa elämää. Eläkeläiset maaseudulla - luokkaan kuuluu paljon yli 60-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka viettävät eläkepäiviä. Heidän lapsensa ovat muuttaneet pois kotoa ja asuvat harvaan asutuilla alueilla. Työvuosinaan usean luokan edustaja on toiminut maanviljelyn tai metsätalouden parissa. Luokan edustajat ovat kovia liikkumaan luonnossa, hiihtämään sekä harrastamaan muuta liikuntaa. Lisäksi he pitävät puutarhanhoidosta ja kotona puuhastelusta, kuten käsitöistä ja remontoinnista sekä rentouttavammista ristisanatehtävien tekemisestä ja lukemisesta. Maalaisidylli -luokkaan kuuluu paljon keski-ikäisiä pariskuntia, joiden lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa. Tulotasoltaan he ovat hieman Suomen keskitason alapuolella. Kuten muillakin Maalaiselämää-ryhmän edustajilla, luokan edustajilla on ammatti- tai perustutkinto. Raharikkaat -luokkaan kuuluvat Suomen rikkaimmat kotitaloudet. Suurin osa luokan edustajista asuu pääkaupunkiseudun parhailla asuinalueilla. Verrattuna Varakkaat lapsiperheet -luokkaan tässä luokassa aikuiset kuin lapsetkin ovat iältään varttuneempia. Osa luokan edustajista on siirtynyt jo eläkkeelle. He kuuluvat Suomen koulutetuimpaan väestönosaan, ja moni toimii päättäjäasemassa palvelualojen yrityksissä. Luokasta löytyy paljon innokkaita golfin pelaajia, laskettelijoita ja purjehtijoita. Luokan edustajat haluavat olla ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista. Varakkaat lapsiperheet -luokka koostuu pääosin hyvätuloisista lapsiperheistä. Luokan edustajat asuvat pääosin suuressa omistus omakotitalossa tai paritalossa pääkaupunkiseudulla, ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Heidän harrastuksensa ovat lähellä Raharikkaat -luokkan harrastuksia. Suuren perheen vuoksi heillä on tyypillsesti suuret peruskulut, mutta hyvän tulotason ansioista heillä on varaa harrastusten lisäksi matkustaa, sijoittaa ja käydä ulkona syömässä. Elämä hymyilee -luokkaan kuuluu paljon vanhempia pariskuntia, joista moni asuu omakotialueilla pääkaupunkiseudulla tai muussa suuressa kaupungissa. Heidän asuntonsa ovat tyypillisesti muuta Rikkaat-ryhmää pienempiä pienemmän perheen vuoksi. Osa luokan edustajista on jäänyt jo eläkkeelle, mutta suurin osa on vielä työelämässä päättäjä- tai toimihenkilötason työtehtävissä. Luokan edustajat käyttävät internetiä muuta Rikkaat -ryhmää vähemmän. Vuokralaiset -luokka koostuu pääasiassa nuorista pareista ja yhden hengen talouksista. Luokkaan kuuluu paljon 20-35-vuotiaita nuoria, jotka asuvat kerrostalolähiöissä. Tulotasoltaan luokka on Suomen alhaisin. Alhainen tulotaso selittyy matalalla koulutustasolla ja matalilla aloituspalkoilla. Vuokralaiset ostavat paljon tarjoustuotteita ja ovat kiinnostuneita tarjouksiin liittyvästä mainonnasta. Usea ei omista autoa, jonka takia he matkustavat tyypillisesti junalla kotimaan sisällä. Vuokrakämppä ja saunavuoro -luokasta löytyy Vuokralaiset -luokkaan varttuneempia henkilöitä. He työskentelevät tyypillisesti kaupan alalla, terveys- ja sosiaalialalla tai koulutusalalla. He harrastavat enimmäkseen lenkkeilyä ja kotona puuhastelua. Verrattuna muihin suomalaisiin harvalla luokan edustajalla on käytössä autoa. Business-eliitti -luokassa on paljon keski-ikäisiä ja hieman nuorempia hyvin koulutettuja ja hyvässä työasemassa olevia pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Lähes kaikki luokan edustajat asuvat kerrostaloissa pääkaupunkiseudun kalleimmissa kaupunginosissa. Business-eliitillä on Suomen korkein koulutustaso. Tulotasoltaan he ovat toiseksi kovatuloisin luokka Raharikkaat-luokan jälkeen. Business-eliitti seuraa uusia trendejä niin ruuassa, viineissä, tekniikassa kuin muodissakin. Trendieliitti -luokka sisältää paljon 25-34-vuotiaita työuransa alussa olevia korkeakoulutettuja aikuisia. He työskentelevät tyypillisesti informaatio- ja viestintäalalla, rahoitusallalla, kaupan alalla, taide- ja viihdeallalla. Luokassa on paljon sekä vakiintuneita pariskuntia että vielä vapaalla jalalla olevia sinkkuja. Trendieliitti -luokka seuraa uusia trendejä ja käyttää ylimääräisen rahansa matkustamiseen, ulkona syömiseen, juhlimiseen, harrastuksiin, sijoittamiseen ja omaan asuntoonsa. Elämää ja eläkettä -luokkaan kuuluu paljon 60-75-vuotiaita senioreita, jotka asuvat eri puolella Suomea. Heitä löytyy erityisen paljon pieniltä paikkakunnilta. Luokan edustajat matkustavat sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisäksi he ovat kovia pelaamaan raha- ja vedonlyöntipelejä. Arvoiltaan ja uskomuksiltaan luokan edustajat ovat usein hieman muita suomalaisia perinteisempiä. Harva käyttää internetiä muun kuin tietokoneen kautta. Vanhemmat eläkeläiset -luokkaan kuuluu Suomen iäkkäin väestö. Luokassa on paljon yli 75-vuotiaita pariskuntia ja yhden hengen talouksia. Luokan edustajat eivät ole kovin aktiivisia, mutta harrastavat kevyttä liikuntaa ja kodin askareita. Asenteiltaan he ovat hieman keskimääräistä perinteisempiä, ja usea suosii kotimaisia ja paikkakunnalla tuotettuja tuotteita. Opiskelijaelämää -luokan edustajat asuvat yliopistokaupungeissa. He ovat 20-30-vuotiaita lukion suorittaneita nuoria, jotka ovat muuttaneet opintojensa perässä uuteen kaupunkiin. Luokan edustajat harrastavat liikuntaa ja seuraavat uusimpia muotitrendejä. Heidän tulonlähteenään on tyypillisesti opintotuki ja joko kesätöistä tai osa-aikatyöstä ansaitut tulot. Luokan edustajat ovat tottuneita internetin käyttäjiä ja käyttävät sitä moniin eri tarpeisiin. Työuran ensiaskel -luokkaan kuuluu paljon ammattikoulun suorittaneita 20-34-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat aloittaneet työuransa. Lisäksi joukkoon mahtuu jonkin verran yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneita nuoria. Luokan edustajat toimivat erilaisissa toimihenkilö- tai työntekijätason tehtävissä palvelualoilla. Luokan edustajilla on Opiskelijaelämää-luokkaa paremmat tulot ja varaa kalliimpiin harrastuksiin kuten ulkomailla matkusteluun. Bilekansa -luokkaan kuuluu paljon 20-34-vuotiaita sinkkuja ja pariskuntia. Suurin osa luokan edustajista on työelämässä ja tulotasoltaan he ovat hieman Suomen keskitason alapuolella. Bilekansan harrastuksiin kuuluvat tyypillisesti matkustelu, urheilu, musiikin kuuntelu ja lukeminen. Matkustaessaan he suosivat ulkomaita ja laivaristeilyjä. Lähellä sijaitsevat ravintolat ja ostomahdollisuudet houkuttelevat usein luokan edustajat illanistujaisiin ja vaateostoksille. Elämänmenoa -luokkaan kuuluu paljon työikäisiä aikuisia, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Luokkaan kuuluu pariskuntia sekä yhden hengen talouksia, joista joillain on lapsia. He ansaitsevat hieman muuta Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmää paremmin. Keskitason tulojen ja kaupungeissa asumisen kalleuden vuoksi usea elää tiukalla budjetilla. Luokan edustajat käyttävät internetiä hieman keskimääräistä monipuolisemmin tietokoneen ja matkapuhelimen avulla, esimerkiksi rahapelien pelaamiseen, nettivideoiden ja netti-TV:n katseluun. Kulttuuria ja perinteitä -luokka sisältää paljon yli 60-vuotiaita kaupunkilaissenioreita, jotka asuvat kerrostaloissa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Luokassa on paljon yhden hengen talouksia ja enemmän naisia kuin miehiä. Luokan edustajat pitävät kaupungissa asumisesta palveluiden ja monipuolisen tapahtumatarjonnan vuoksi. He ovat tyypillisesti hyvin aktiivisia ja elävät eläketuloillaan joko omistus- tai vuokra-asunnossa. Palkansaajat -luokkaan kuuluu paljon nuoria ja vanhempia asunnonomistajia. Heidän ikänsä vaihtelee 20 ja 70 vuoden välillä. Asuinpinta-alaltaan heillä on isoimmat asunnot ja ansaitsevat myös eniten Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmästä. Palkansaajat ovat tyypillisesti tunnollisia niin taloutensa kuin ympäristönkin suhteen. He liikkuvat eniten Kerrostaloelämää suurkaupungeissa -ryhmästä. Televisiosta luokan edustajat katsovat keskivertoa enemmän maksullisia kanavapaketteja. Duunarit -luokkaan kuuluu paljon nuoria ja keski-ikäisiä aikuisia, joista monella on matala koulutustaso ja alhaiset tulot. Osalla luokan edustajilla on lapsia. He asuvat vuokralla pienissä kerrostaloasunnoissa ja ovat tyypillisesti seikkailunhaluisia ihmisiä ja pitävät riskien ottamisesta. Kylän nuoret aikuiset -luokkaan kuuluu paljon 20-34-vuotiaita sinkkuja ja pariskuntia, jotka asuvat keskisuurten kaupunkien kerrostaloasunnoissa. He ansaitsevat tyypillisesti alle Suomen keskitason palkkaa vähäisen työkokemuksensa ja alhaisen työasemansa takia. Kylän nuoret aikuiset käyttävät rahansa lähinnä harrastuksiin, vaatteisiin ja ulkona käymiseen. Arki ja rutiini -luokkaan kuuluu sekä keski-ikäisiä että nuoria talouksia. Luokasta löytyy paljon hoitoalalla olevia ihmisiä, sillä yli neljännes toimii terveys- tai sosiaalipalveluissa. Luokan työttömyysaste on hieman muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää korkeampi ja tulotaso ryhmän alhaisin. Perusmenojen jälkeen jäävän rahan he käyttävät muun muassa harrastuksiin, kotimaan lomamatkoihin ja rahapeleihin. Kirkonkylien seniorit -luokassa on paljon yli 60-vuotiaita eläkkeellä olevia pariskuntia ja yksineläjiä. Lisäksi joukkoon kuuluu jonkin verran vielä työelämässä olevia henkilöitä, jotka odottavat pian alkavaa eläkettä. Heidän tulotasonsa on hieman alle Suomen keskitason. Pienien kulujen ja säästeliäisyyden takia heille jää paljon rahaa harrastuksiin ja elämästä nauttimiseen. Asunnonomistajat -luokasta löytyy paljon kerrostaloasunnon omistajia, jotka asuvat tyypillisesti muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää suuremmissa asunnoissa keskisuurten kaupunkien kerrostalo alueilla. Luokassa on paljon työmiehiä ja -naisia, joilla on muuta Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmää korkeampi tulotaso, yltäen lähes Suomen keskitasolle. Luokan edustajilla on runsaasti harrastuksia ja he lomailevat sekä mökillään että kotimaassa tai ulkomailla matkaillen. Kotiovessa oleva mainokset kieltävä teksti conzoom® on yhteispohjoismainen tilastoihin perustuva luokitus, joka sisältää tietoa mm. Suomen väestörakenteesta, talouksien sosioekonomisesta asemasta, kuluttajakäyttäytymisestä, arvoista ja mielipiteistä sekä mediavalinnoista Varakkaat talonomistajat -ryhmässä on paljon hyvin toimeentulevia perheitä. Se sisältää niin lapsiperheitä kuin pariskuntia, joiden lapset ovat muuttaneet jo kotoa pois. Lisäksi ryhmään kuuluu lapsettomia pareja. Aikuisväestön ikä vaihtelee keski-iästä vanhempiin eläkeläisiin. Pientalojen asukkaat asuvat ympäri Suomea pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Ryhmä sisältää monenikäisiä pariskuntia ja lapsiperheitä. Joukosta löytyy niin tuoreita lapsiperheitä kuin perheitä, joissa lapset ovat jo teini-iässä tai juuri muuttaneet pois kotoa. Tämän lisäksi ryhmässä on paljon eläkkeelle jääneitä pariskuntia ja yksineläjiä. Maalaiselämää -ryhmä sisältää paljon erilaisia kotitalouksia, joita yhdistää maalla asuminen. He asuvat omakotitaloissa sekä kaupunkialueiden lähettyvillä että kauempana kaupungeista. Joukosta löytyy niin lapsiperheitä, keski-ikäisiä pariskuntia, eläkeläisiä kuin yhden hengen talouksia. Rikkaat -ryhmään kuuluu nimensä mukaisesti Suomen rikkaimmat kotitaloudet. Ryhmä sisältää paljon lapsiperheitä, joissa on useampi lapsi. Lasten ikä vaihtelee vastasyntyneistä teini-ikäisiin. Lapsiperheiden lisäksi ryhmästä löytyy keski-ikäisiä ja vanhempia pariskuntia. Lähiöarki -ryhmään kuuluu Suomen huonotuloisimmat kotitaloudet. Ryhmä sisältää paljon pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka asuvat 70–90-luvulla rakennetuissa kerrostalolähiöissä suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. City-eliitti -ryhmä muodostuu pääosin hyvätuloisista pariskunnista ja yhden hengen talouksista, jotka asuvat pääkaupunkiseudun parhailla kerrostaloalueilla. Pääkaupunkiseudun lisäksi ryhmän edustajia löytyy jonkin verran muista Suomen suurimmista kaupungeista. Seniorit -ryhmään kuuluu paljon monentyyppisiä yli 60-vuotiaita henkilöitä. He asuvat tyypillisesti vanhemmissa pientaloissa tai kerrostaloissa pienillä paikkakunnilla. Yhtenäistä tälle ryhmälle on heidän elämäntilanteensa. Heidän työuransa on takanapäin, lapset ovat muuttaneet pois kotoa kauan sitten ja usealla on lapsenlapsia. Tulolähteenä heillä on pieni eläke, jonka vuoksi heidän kulutustasonsa on matala. Nuoriso -ryhmä koostuu opiskelijoista ja työuransa aloittaneista nuorista aikuisista. Ryhmässä on paljon 20–34-vuotiaita, jotka ovat lukion tai ammattikoulun päättymisen jälkeen aloittaneet opinnot tai työt yliopistokaupungissa. Lisäksi joukkoon mahtuu jonkin verran yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneita. Suurkaupunkielämää kerrostaloissa -ryhmä asuu Suomen suurimmissa kaupungeissa: pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Ryhmästä löytyy monenlaisia kotitalouksia sekä ikärakenteeltaan, perhetyypiltään että elämäntavoiltaan. Ryhmässä on pariskuntia, yhden hengen talouksia ja lapsiperheitä. Ikäjakaumalta he ovat nuorista työssäkäyvistä aikuisista vanhempiin eläkeläisiin. Ryhmän edustajat asuvat sekä vuokra- että omistusasunnoissa. Asuntojen koko vaihtelee tulotason ja perhekoon mukaan pienistä yksiöistä tilaviin kolmioihin. Usealla on ammattikoulu- tai peruskoulupohja, ja heidän tulotasonsa on tyypillisesti Suomen keskitasoa tai sen alapuolella. Kirkonkylien kerrostalolaiset -ryhmään kuuluu monenikäisiä pariskuntia ja yhden hengen talouksia, jotka asuvat keskisuurissa ja pienissä kaupungeissa. Tulotasoltaan he jäävät keskitason alapuolella ja koulutukseltaan he ovat ammattikoulun tai peruskoulun suorittaneita. Kuinka helposti henkilö jättää tilaamansa paketin noutamatta Muuttajarikaste jakaa väestön muuttamisen todennäköisyyden perusteella 5 ryhmään. Usein asuntoa vaihtavien ryhmässä muuttamisen todennäköisyys seuraavan vuoden aikan on 10-kertainen erittäin harvoin muuttavien ryhmään verrattuna ja kolminkertainen Suomen keskiarvoon verrattuna.